Strona głównaRejestr obowiązujących MPZP i Studium w Gminie Iwonicz-Zdrój

Rejestr obowiązujących MPZP i Studium w Gminie Iwonicz-Zdrój

03-02-2016, opublikował:

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Iwonicz-Zdrój

Identyfikator zbioru danych przestrzennych z ewidencji Głównego Geodety Kraju dla Studium: PL.ZIPPZP.2666

Nazwa Zbioru Nr Uchwały Data uchwalenia Powierzchnia (w hektarach)
Studium Zagospodarowania XXIX/186/2016 2016.10.11 4549.00

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Iwonicz-Zdrój

Identyfikator zbioru danych przestrzennych z ewidencji Głównego Geodety Kraju dla MPZP: PL.ZIPPZP.2667

Nazwa Zbioru Nr Uchwały Data uchwalenia

Powierzchnia (w hektarach)

MPZP „Iwonicz-Zdrój” LII/342/2018 2018.07.23 588.7
MPZP „IWONICZ 1/2014” – część „A” XLVIII/322/2018 2018.05.18 404,00
MPZP „Iwonicz GPZ” XXIX/187/2016 2016.10.11 7.6
MPZP „Iwonicz 7” XXXVIII/263/2013 2013.10.30 28.20
MPZP „Linia Energetyczna 110 kV Iskrzynia-GPZ Iwonicz” XXXV/241/97 1997.07.16 8.68
MPZP „Lubatowa I” XXXV/239/97 1997.07.16 220.00
MPZP „Lubatówka I” XXXV/240/97 1997.07.16 68.69
MPZP „Linia 400 kV Iwonicz, Lubatówka, Lubatowa” XXVII/182/96 1996.09.30 109.00

Zobacz nasz System Informacji Przestrzennej pod adresem: http://www.gis.iwonicz-zdroj.pl