Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu Gminy
Tytuł Data publikacji

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

11-10-2022

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

10-10-2022

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

30-09-2022

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

15-09-2022

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju

30-06-2022

Powołanie zespołu powypadkowego

30-06-2022

Określenie zasad korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Iwoniczu-Zdroju

30-05-2022

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP

16-05-2022

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Szkole Podstawowej im. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu

13-04-2022

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju

13-04-2022

Powołanie zespołu powypadkowego

29-03-2022

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju

15-02-2022

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

12-01-2022

Ustalenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

12-01-2022

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

12-01-2022

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

23-12-2021

Zmiana Regulaminu wynagradzania

17-12-2021

Ustalenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę

17-12-2021

Wprowadzenie instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

01-12-2021

Zmiana Zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

01-12-2021