Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza Gminy
Tytuł Data publikacji

Określenie opłat za korzystanie z sal gimnastycznych, innych pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w obiektach oświatowych

11-10-2022

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

11-10-2022

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy

11-10-2022

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

11-10-2022

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

11-10-2022

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

11-10-2022

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

10-10-2022

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek

30-09-2022

Powołanie Komisji Przetargowej

30-09-2022

Upoważnienie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych

30-09-2022

Upoważnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych

30-09-2022

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

30-09-2022

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

21-09-2022

Opracowanie materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2023 rok

21-09-2022

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

21-09-2022

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

21-09-2022

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

15-09-2022

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

08-09-2022

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Lubatowa i Lubatówka”

08-09-2022

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

08-09-2022