Strona głównabiuletynWspółpraca z organizacjami pozarządowymi
Tytuł Data publikacji

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za 2021 rok

30-06-2022

Informacja z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektów „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2022 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2022 rok”

10-12-2021

Przeprowadzenie konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2022 rok

02-12-2021

Uchwała nr XL.254.2021 ws. uchwalenia Programu współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z NGO

22-11-2021

Informacja z przeprowadzonych konsultacji

28-10-2021

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

12-10-2021

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

14-05-2021

Informacja z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektów „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2021 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2021 rok”

28-12-2020

Przeprowadzenie konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2021 rok”

15-12-2020

Uchwalenie Programu współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

04-12-2020

Informacja o przebiegu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi

19-11-2020

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

16-10-2020

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

28-05-2020

Informacja z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektów „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2020 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2020 rok”

06-12-2019

Uchwalenie Programu współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

04-12-2019

Przeprowadzenie konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2020 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2020 rok”

04-11-2019

Informacja o przebiegu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi

29-10-2019

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

11-10-2019

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

27-05-2019

Uchwalenie Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

04-12-2018