Strona głównabiuletynUchwały Rady Miejskiej
Tytuł Data publikacji

Określenie warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwonicz-Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

22-02-2011

Wybór Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

10-12-2010

Powołanie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

10-12-2010

Powołanie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

10-12-2010

Powołanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

10-12-2010

Powołanie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

10-12-2010

Powołanie Komisji Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

10-12-2010

Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

10-12-2010

Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

10-12-2010

Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

10-12-2010

Zatwierdzenie lokalnego programu rewitalizacji miasta Iwonicz-Zdrój na lata 2010 – 2015

10-12-2010