Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.
Tytuł Data publikacji

Przetarg – parking strzeżony

03-06-2011

Przetarg nieograniczony na. „Remont parkingu gminnego w Lubatówce”.

03-06-2011

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.:” Umocnienie skarpy przy drodze gminnej Al. Leśna na dz. 1329/38, 1288/2 w miejscowości Iwonicz-Zdrój, gmina Iwonicz-Zdrój”.

24-05-2011

Przetarg nieograniczony na: „Pozimowy remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój”.

19-05-2011

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.:„Modernizacja instalacji grzewczych szkół w Iwoniczu, Iwoniczu-Zdroju i Lubatówce”.

16-05-2011

Przetarg nieograniczony pn.: „Remont podbudowy, nawierzchni i odwodnienia ul. Kwiatowej nr ewid. 1137/1, 1370/8, 1379, 1080/1, 1081/5, Iwonicz-Zdrój”

19-04-2011

Przetarg nieograniczony na: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój poprzez przebudowę dróg gminnych:Ul. Torosiewicza, Al. Partyzantrów, ul. Kulczyńskiego, ul. Piwarskiego, ul. Braci Kazurów, ul Ogrodowa”

09-03-2011

Przetarg nieograniczony na: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Iwonicz – Zdrój”

02-03-2011

Przetarg nieograniczony na poprawa Infrastruktury Turystycznej i Kulturalnej w Uzdrowisku Iwonicz-Zdrój zadania: „Budowa ciągu pieszego -spacerowego”, „Zagospodarowanie żródła „Czesław” wraz z budową miejsc postojowych i utworzeniem punktu inf. wizualnej”

21-02-2011

Przetarg ofertowy na parking

04-02-2011

Termomodernizacja ścian i stropów (docieplenie) budynków szkół w Iwoniczu, Iwoniczu-Zdroju i Lubatówce

03-02-2011

Unieważnienie przetargu na dzierżawę części działki gruntowej

28-01-2011