Strona główna ⟩ Articles by: Adam Wacławik
Tytuł Data publikacji

Określenie opłat za korzystanie z sal gimnastycznych, innych pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w obiektach oświatowych

11-10-2022

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

11-10-2022

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy

11-10-2022

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

11-10-2022

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

11-10-2022

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

11-10-2022

Informacja o wyniku przetargu

10-10-2022

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

16-08-2022

Protokół nr XLIX z dnia 11 lipca 2022 r.

08-08-2022

Pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Iwonicz-Zdrój, przy ul. ks. Jana Rąba

28-07-2022

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

25-07-2022

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

25-07-2022

Zmiany w uchwale budżetowej na 2022 rok

14-07-2022

Imienny wykaz głosowania na XLIX sesji Rady Miejskiej z 11 lipca 2022 r.

14-07-2022

Obwieszczenie Starosty Krośnieńskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

12-07-2022

Wydzierżawienie działek położonych w Iwoniczu

07-07-2022

Informacja o podmiotach prowadzących zbieranie odpadów komunalnych (stałych i ciekłych) oraz sposobach zagospodarowania zebranych odpadów i miejscach zagospodarowania

07-06-2022

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

30-05-2022

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2021

30-05-2022

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

16-05-2022