Strona główna ⟩ Articles by: Anna Frodyma
Tytuł Data publikacji

Plan postępowań na 2022 r. – wersja VIII

24-08-2022

Plan postępowań na 2022 r. – wersja VII

30-06-2022

Plan postępowań na 2022 r – wersja VI

09-06-2022

Plan postępowań na 2022 r. – wersja V

04-05-2022

Plan postępowań na 2022 r. – wersja IV

15-02-2022

Plan postępowań na 2022 r. – wersja III

11-02-2022

Plan postępowań na 2022 r. – wersja II

07-02-2022

Plan postępowań na 2022 r. – wersja I

11-01-2022

Zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Dowóz i opieka w czasie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój w 2022 roku”.

14-12-2021

Plan postępowań na 2021 r. – wersja VI

13-12-2021

Plan postępowań na 2021 r. – wersja V

01-09-2021

Plan postępowań na 2021 r. – wersja nr IV

27-05-2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – wersja nr III

12-05-2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – wersja II

30-03-2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

03-02-2021

Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia pn.: „Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Lubatowej”.

17-12-2020

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa kotłowni gazowej z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju im. ks. Jana Rąba”.

17-12-2020

Zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Dowóz i opieka w czasie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój w 2021 roku”.

16-12-2020

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:„Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), odpadów ulegających biodegradacji i odpadów selektywnie zbieranych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych innych niż zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz selektywnie zbierane z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych”.

08-10-2020

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój – Etap III”.

06-08-2020