Strona główna ⟩ Articles by: Piotr Woźniak
Tytuł Data publikacji

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

10-10-2022

Protokół nr LI z 29 września 2022 r

07-10-2022

Imienny wykaz głosowania na LI sesji Rady Miejskiej z 29.09.2022 r

07-10-2022

Przyjęcie Statutu Związku Międzygminnego – Zagłębie Ambitnej Turystyki

07-10-2022

Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów

07-10-2022

Rozpatrzenie petycji

07-10-2022

Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój

07-10-2022

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022 – 2030

07-10-2022

Zmiany w uchwale budżetowej na 2022 rok

07-10-2022

Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

07-10-2022

Wyrażenie zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

07-10-2022

Wyrażenie zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

07-10-2022

Przyjęcie do prowadzenia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego

07-10-2022

Przyjęcie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

07-10-2022

Zmiana Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

07-10-2022

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

07-10-2022

Drugi przetarg ustny – nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego

05-10-2022

Obwieszczenie dotyczące inwestycji drogowej

30-09-2022

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek

30-09-2022

Powołanie Komisji Przetargowej

30-09-2022