Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2023)Wyrażenie zgody na zawarcie Aneksu Nr 2 do Porozumienia międzygminnego Nr GL.033.1.3.2017.L zawartego w dniu 27 stycznia 2017 roku w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie