Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: ODBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW POWODZI W GMINIE IWONICZ-ZDRÓJ: – PRZEBUDOWA DROGI DZ. NR EWID. 594/2 W KM 0+000-0+150 W MIEJSCOWOŚCI LUBATÓWKA – PRZEBUDOWA DROGI DZ. NR EWID. 7617 W KM 0+161-0+290 W MIEJSCOWOŚCI LUBATOWA – PRZEBUDOWA DROGI DZ. NR EWID. 41 W KM 0+000-0+112 W MIEJSCOWOŚCI LUBATÓWKA – PRZEBUDOWA DROGI DZ. NR EWID. 2918/2, 2916/5, 2916/3, 2916/7, 2906/1, 2905/1, 2923, 2920/2 W KM 0+000-0+127 W MIEJSCOWOŚCI IWONICZ

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: ODBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW POWODZI W GMINIE IWONICZ-ZDRÓJ: – PRZEBUDOWA DROGI DZ. NR EWID. 594/2 W KM 0+000-0+150 W MIEJSCOWOŚCI LUBATÓWKA – PRZEBUDOWA DROGI DZ. NR EWID. 7617 W KM 0+161-0+290 W MIEJSCOWOŚCI LUBATOWA – PRZEBUDOWA DROGI DZ. NR EWID. 41 W KM 0+000-0+112 W MIEJSCOWOŚCI LUBATÓWKA – PRZEBUDOWA DROGI DZ. NR EWID. 2918/2, 2916/5, 2916/3, 2916/7, 2906/1, 2905/1, 2923, 2920/2 W KM 0+000-0+127 W MIEJSCOWOŚCI IWONICZ

Ogłoszenie nr 529500-N-2019 z dnia 2019-03-26 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

PLIKI DO POBRANIA:

  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. Unieważnienie – BIP